Volg ons06-10-2017

Verkoop Eneco aandelen: gemeenteraad Den Haag tegen!

De raadsbehandeling in Den Haag was via internet te volgen. Het collegevoorstel in te stemmen met het principevoorstel tot verkoop van de aandelen is met 24 tegen en 18 voor verworpen.

Opvallend was dat wethouder Tom de Bruin in alle toonaarden bezwoer dat het principebesluit geenszins een onomkeerbaar besluit zou zijn. Maar de raad liet zich door dit en andere argumenten dat zij bij een vervolgproces buiten spel zouden staan niet vermurwen.

Ook in de gemeenteraad van Den Haag speelde de discussie over de betekenis van het te nemen principebeslui. Het consultatie document van de Aandeelhouders Commissie aan de aandeelhouders vraag een bestuurlijk principebesluit, aan alle gemeenten met aandelen, dus ook Dordt. Volgens dat zelfde document is deze beslissing niet zonder betekenis. Er kunnen voorwaarden gesteld worden die getoetst worden bij de biedingen over de definiteve verkoop. Na het principebesluit volgt de uitwerking in allerlei juridische documenten waarvoor mogelijk ook een besluit nodig is van college en raad, noem dat de bestuurlijke juridische besluiten, die het principebesluit effectueren. Wordt aan de voorwaarden voldaan dan is er geen titel meer om niet te verkopen.

De Rotterdamse wethouder Visser heeft in het NRC van afgelopen zaterdag al duidelijk gezegd dat er geen garanties zijn dat aan de randvoorwaarden voldaan zal blijven worden. De gemeenteraad van Den Haag was deze mening ook toegedaan.

Het principe besluit is dus een onomkeerbaar besluit dat het een aantal juridische besluiten in gang zet. Je kunt dan niet meer op de principe beslissing terugkomen.

De gemeenteraad van Dordt bespreekt een collegevoorstel tot verkoop op 31 oktober as. Het Platform Duurzaam Dordrecht heeft al aan college en raad aangegeven tegen verkoop van de aandelen te zijn.