Volg ons07-03-2021

Vervolg ENECO-gelden

Informatieavond inzet Eneco-gelden 8 april, gehaald van de site van de gemeente

Donderdagavond 8 april is door het Presidium gereserveerd voor een raadsbrede informatieavond over de businesscases 'Agenda 2030' (inzet Eneco-gelden) die de raad naar verwachting eind maart ontvangt. U zult hierover nog nader worden geïnformeerd, maar wordt verzocht deze raadsbrede avond gereserveerd te houden in uw agenda. De geplande activiteiten overdag op 8 en 9 april vervallen, deze kunt u dus uit uw agenda schrappen.

Het Platform Duurzaam Dordrecht probeert zo snel mogelijk de Agenda 2030, dit zijn de business cases waarmee het geld bestemd wordt, te achterhalen en op de site te zetten. Kennen jullie raadsleden dan staat het jullie uiteraard vrij om deze te vragen naar de manier waarop het college voorstel de vele miljoenen in de stad te bestemmen. Het Platform heeft nog steeds als richtlijn zijn 11-puntenplan dat elders op deze site staat.