Volg ons11-05-2021

Voor verkiezingsprogramma's: Voedsel van Dichtbij

De verkiezingen van de gemeenteraad zijn volgend jaar. Politieke partijen beginnen nu met het opstellen van de programma's waarmee ze verkiezingen ingaan. Het Platform Duurzaam helpt de partijen hun voornemens over een duurzame stad te formuleren. Onderstaand de bijdrage voor Voedsel van dichtbij. De huidige gemeenteraadsperiode staat in het teken van energietransitie en circulair. Wij zouden daaraan in het volgende coalitieprogramma graag voedsel en specifiek ‘voedsel van dichtbij’ toegevoegd zien. Waarom? Dat lezen jullie in deze bijdrage.

De verkiezingen van de gemeenteraad zijn volgend jaar. Politieke partijen beginnen nu met het opstellen van de programma's waarmee ze verkiezigen ingaan. Het Platform Duurzaam helpt de partijen hun voornemens over een duurzame stad te formuleren. Onderstaand de bijdrage voor Voedsel van dichtbij.

Voedsel verdient meer prioriteit.

Graag vragen wij uw aandacht voor ‘voedsel van dichtbij’ als thema voor uw verkiezingsprogramma. De huidige gemeenteraadsperiode staat in het teken van energietransitie en circulair. Wij zouden daaraan in het volgende coalitieprogramma graag voedsel en specifiek ‘voedsel van dichtbij’ toegevoegd zien. Waarom? Voedsel is in Nederland vanzelfsprekend verkrijgbaar in de vele supermarkten. Soms zelfs te makkelijk gezien het aanbod dat ons dagelijks verleidt op weg naar school, werk of tijdens een ‘gezonde’ lunchwandeling.

Voedsel is belangrijk.

Waar de meeste mensen niet bij stilstaan is dat maar liefst een derde van alle broeikasgassen komt vanuit de voedselketen: door het produceren, verpakken, transporteren, verwerken van voedsel en voedselafval. Dit percentage blijkt uit recent Europees onderzoek. Ook is ongeveer de helft van ons afval gerelateerd aan voedsel (resten en verpakkingen van consumenten, kantines, horeca en instellingen.) Gekoppeld daaraan spelen grote internationale, landelijke én lokale thema’s als boze boeren, stikstoflimieten, kringlooplandbouw, én groeiende obesitas, voedselverspilling, eenzaamheid, armoede, verlies aan biodiversiteit.

Het kabinet wil dat Nederland over 5 à 10 jaar wereldwijd koploper is in gezonde en duurzame voeding, en wil naar kringlooplandbouw in 2030. Onderzoek van de Taskforce Korte Keten, op 16 juni 2020 aangeboden aan minister Schouten, maakt duidelijk dat we binnen vijf jaar 25% marktaandeel van lokaal voedsel kunnen realiseren. Steeds meer provincies, ook Zuid-Holland, en steeds meer steden zijn bezig met het opzetten van voedselstrategieën. En wethouders van grote steden hebben recent hun inzet uitgesproken voor een meer gezonde voedselomgeving met minder verleidingen, ondersteund door RIVM-onderzoek.

Wat kunnen gemeenten doen?

Gemeenten kunnen een belangrijke rol vervullen tussen consument/ horeca/instellingen en voedselketen, en tussen stad en regio. Als verbinder van alle betrokken partijen, als facilitator, ruimte en ondersteuning bieden aan initiatieven, ook letterlijk grond voor gemeenschapslandbouw. In en buiten Nederland zijn daarvan goede voorbeelden, die we graag zouden toelichten. De Sustainable Development Goals vormen een goed frame om te verbinden met voedselbeleid. Voedsel kan worden gezien als een oplossing voor veel beleidsthema’s. Bijvoorbeeld kijkend naar het huidige coalitieakkoord in Dordrecht past voedsel binnen alle thema’s:

• De gezonde stad: gezonde, betaalbare en lokale producten, beweging en educatie.
• De bereikbare stad: minder voedselkilometers = minder CO2-uitstoot/fijnstof/energie.
• De ondernemende en zorgzame stad: minder voedselverspilling = minder afval, meer groen en ruimte voor water(klimaatadaptatie), én mogelijkheden voor werkgelegenheid, participatieplaatsen, sociale ontmoeting, bestrijding armoede én kansen voor groen onderwijs.

Tijdens het Verkiezingscafé van Platform Duurzaam Dordrecht, en het vervolg daarop in oktober 2019, is door de aanwezige raadsleden aangegeven meer in te zetten op stadslandbouw, korte keten, voedselbos, eetbaar groen, locaties en voedselbeleid (doelen en instrumenten ontwikkeld om op lokaal niveau resultaten te boeken bij voedsel en de korte keten). De korte keten kent door corona ook in Dordrecht een kleine opleving. Maar er is veel meer nodig om Dordtenaren bewust te maken van voedsel van dichtbij; dat wat er groeit aan de andere kant van de Wieldrechtse Zeedijk en in de regio. 2 In 2020 hebben we helaas tweemaal een brede themabijeenkomst voor de gemeenteraad (in samenwerking met de griffie en enkele raadsleden) over voedsel van dichtbij moeten uitstellen. We hopen dat dit jaar zeker nog een keer te realiseren om u mee te nemen in de ontwikkelingen op het gebied van voedsel van dichtbij en voedselvisies, in Dordrecht en de rest van het land en internationaal. Vanuit het Platform Duurzaam Dordrecht willen we samen met de gemeente en alle nadenken over hoe we in deze stad en regio omgaan met ons voedsel. Indien gewenst geven we uw verkiezingscomité graag persoonlijk een toelichting.

Ter inspiratie: Waarom moeten steden iets met voedsel en wat kunnen ze doen? Zeven redenen en vieraanknopingspunten, Prof.dr.ir. Han Wiskerke, WUR Voedselvisie Almere 2021-2025

Hartelijke groet, Conny Taheij, 0653574831 Marco Brand, 0640111018 Jan Janssen, 0620978041 Werkgroep Natuur, Voeding & Gezondheid van Platform Duurzaam Dordrecht secretariaat@platformduurzaamdordrecht.n