Volg ons20-01-2020

Wantijbrug als duurzame schakel

De Fietsersbond heeft een uitgebreid artikel geschreven op hun website. Dit is hieronder grotendeels overgenomen. Dit is geschreven naar aanleiding van hun krentenbollenactie op 20 januari, de eerste werkdag dat de Wantijbrug voor auto's is afgesloten.

Waarom

De gemeente heeft de ambitie om het aantal mensen dat de fiets gebruikt de komende jaren verder te laten toenemen. Dit heeft verschillende redenen/ oorzaken.

 • De economische groei leidt bij ongewijzigd beleid tot een toename van de automobiliteit.
 • Auto rijdend Dordrecht is verwend met een Randweg/ N3 die ook binnenstedelijk verkeer met de auto makkelijk maakt.
 • De woningbouwopgave (10.000 woningen extra) leidt tot een verdichting van de bebouwing.
 • Het ruimtebeslag van auto’s. In 2016 waren er in Dordrecht ruim 45.000 auto’s (CBS).
 • Luchtkwaliteit wordt negatief beïnvloed door alle auto’s (ook door de banden).
 • Gezondheid van de inwoners, de toenemende obesitas bijvoorbeeld.

De effecten van het autogebruik worden de komende jaren extra zichtbaar door de tijdelijke afsluiting van de Wantijbrug, de renovatie van de N3 en de aandacht voor verkeersveiligheid en daardoor vaak de herinrichting van straten in 30-km wegen. Naast deze lokale ontwikkeling geldt voor de hele regio de grootschalige renovatie van 19 bruggen in Zuid-Holland.

Omgekeerd plannen

Veel organisaties hebben op hun site een pagina over fysieke bereikbaarheid. Dit geeft volgens de Fietsersbond een beeld van hun oriëntatie. Vaak zijn dat hele uitgebreide beschrijving over de bereikbaarheid voor de automobilist, inclusief informatie over parkeren (gratis/ betaald). De wijze waarop ze bereikbaar zijn met het ov is vervolgens aangegeven als mogelijkheid. Als laatste wordt regelmatig aangegeven dat een locatie ook met de fiets bereikbaar is.

Dit is volgens de Fietsersbond niet meer ‘van-deze-tijd’.

Juist organisaties kunnen in hun communicatie, inrichting van hun bedrijf laten zien dat ze vooral duurzaam vervoer belangrijk (blijven) vinden. Hieronder zijn daarom twee hulpmiddelen en twee voorbeeldorganisaties beschreven. Zo wordt zichtbaar dat er juist anders kan worden gepland. Omdenken.

Hulpmiddelen

Ov-planner

Organisaties kunnen op hun website de widget van de gratis openbaarvervoerplanner ‘9292’ installeren. Reizigers hoeven dan alleen het vertrekpunt maar in te vullen, daarna wordt de beste (actuele) ov-route geselecteerd. Voor meer informatie lees deze toelichting.

Fietsplanner

Organisaties kunnen op hun website ook de widget van de gratis fietsrouteplanner installeren. Fietsers hoeven dan alleen het vertrekpunt nog in te vullen. Voor meer informatie klik op deze site.

Bij het schrijven van dit artikel bleek overigens dat bijvoorbeeld Google maps voor fietsers en voetgangers geen goede (dus te lange) routes laat zien.

Widgets

Twee voorbeeldorganisaties

Hieronder zijn de voorbeelden Optisport en Krohne uitgewerkt. Hierbij wordt zichtbaar hoe het ook kan. Organisaties kunnen deze voorbeelden gebruiken om hun gasten, klanten en personeel te informeren (en zichzelf een duurzamer imago aanmeten). Dit is een andere aanpak dan het verwijzen naar een app die, zodra in gebruik genomen, geen andere reiswijzen stimuleert.

(n.b. 40% van de treinreizigers komt met de fiets naar het ov-station, een getal dat elk jaar groeit, dit zou ook het streven kunnen zijn bij andere organisaties).

Sportboulevard

Fiets (voet)
(Als vertrekpunt is de Wantijbrug gekozen).

Route vanaf de Wantijbrug naar de hoofdingang met fietsklemmen, klik hier.
Route vanaf de Wantijbrug naar de achteringang met fietsklemmen, klik hier.

Openbaar vervoer

Vanaf trein-station Dordrecht Zuid is het 700 meter lopen naar de hoofdingang. Voor de route klik hier.

De dichtstbijzijnde bushalte is op 200 meter afstand.
Buslijnen 2, 7, 166 en 316 (Qbuzz) komen hier.

Auto

De route is eenvoudig te plannen naar het parkeerterrein, via de randweg/ N3 komend en vanaf beide richtingen de afslag ‘H A. Schweitzer wijk’, volgen, daarna zijn er borden met uitgebreide informatie. Over parkeren en de tarieven, klik hier.

…………………………………..

Optisport (Sportboulevard) heeft geen informatie over bereikbaarheid op haar site. De gemeente heeft wel een pagina over het autoparkeren op de Sportboulevard en het Gezondheidspark.

Krohne

Publicatie Verkeersonderneming Beeld-auteur: www.verkeersonderneming.nl

Fiets (voet)

Route ov-station Dordrecht Centrum – Kohne (4,5 km). Klik hier.
Route ov-station Dordrecht Stadspolders – Krohne (3,4 km). Klik hier.
Route Waterbushalte Merwedekade Dordrecht – Krohne (4 km). Klik hier.

Openbaar vervoer

Vanaf ov-station Dordrecht Centrum rijdt bus 4 naar de dichtstbijzijnde halte en is het 900 meter lopen naar de hoofdingang. Voor de looproute klik hier.

Auto

 • Vanaf Rotterdam of Nijmegen (A15/E31) neem afslag 23, Papendrecht, N3 (Randweg).
 • Vervolgens afslag Dordrecht Centrum
 • Onder de afslag rechtsaf, richting Kerkeplaat
 • Na het viaduct linksaf, richting Kerkeplaat
 • Uitrijden tot het einde de ingang van Krohne.

…………………………………………………………….

 • Vanaf Breda/ Antweren (A16/E31) afslag 20, Papendrecht, N3 (Randweg).
 • Vervolgens afslag Dordrecht Centrum
 • Rechtdoor bij de kruising en uitrijden tot het einde, de ingang van Krohne.

……………………………………………………………….

Wijze waarop de bereikbaarheid nu wordt getoond op de site van Krone. Link.

Pers

Wethouder Van der Linden over fietsstimulering.

Bronnen