Volg ons30-11-2016

Watercafé Stadslabs Water in de Dordtse Ruimte

In Dordrecht is veel aandacht voor water in al haar vormen. Door de stadslabs Water in de Dordtse ruimte is de afgelopen 2 jaar gewerkt aan het vergroten van de aandacht die water zou moeten krijgen in straten, pleinen en tuinen. De resultaten van alle inspanningen van de stadslabs worden tijdens een Watercafé op 12 december getoond.

Het burgerinitiatief Stadslab Water in de Dordtse Ruimte laat  zien hoe het ontwerp voor een klimaatbestendige en waterrobuuste onderdeel is geworden van de inrichting van het nieuwe Damplein.
Samen met de Gemeente Dordrecht, het onderzoekscentrum Unesco IHE, het ontwerpbureau Plein06 zijn ideeën, wensen en expertises bij elkaar gebracht en ingebracht  voor een nieuw inspirerend ruimtelijke concept. 

In 2016 heeft het stadslab een documentaire laten maken door Evelyn Jansen over de mogelijkheden die tuinbezitters zelf hebben. Deze documentaire is in zijn geheel in Dordrecht gemaakt. En, ze beleeft haar première tijdens dit Watercafé. Door het stadslab is ook een cursus Tuingeluk verzorgd in Dordrecht en is zelfs een voorbeeld geveltuin geopend in Duurzaamheidscentrum Weizigt.

Dit alles en meer wordt getoond en besproken in het Watercafé dat heel toepasselijk in de Duurzaamheidswinkel wordt verzorgd op 12 december van 15.30 tot 17.30.

Aanmelden kan via dit formulier. Je wordt dan ook op de hoogte gehouden van de agenda en eventuele wijzigingen.  Toegang is natuurlijk wel gratis.