Volg ons03-07-2022

Weizigtpark

De redactie van de Stem van Krispijn sprak eind mei met Corine Bouma over het Weizigtpark. Dat was een paar dagen voorafgaand aan Lepeltje-Lepeltje en óók voordat het nieuwe collegeprogramma van een coalitie met GroenLinks zou verschijnen. Corine organiseert al zes jaar een wekelijkse wandeling door het Weizigtpark. In het weekend van de biodiversiteit deed een van de redacteuren van uw wijkkrant aan de wandeling mee. Hij hoorde zoveel interessante verhalen, zag zoveel extra natuur én hoorde andermaal verontrustende verhalen over de toekomst van het park, dat een uitgebreider gesprek met Corine wel moest volgen.

Het Weizigtpark moet een wandelpark blijven.

De redactie van de Stem van Krispijn sprak eind mei met Corine Bouma over het Weizigtpark. Dat was een paar dagen voorafgaand aan Lepeltje-Lepeltje en óók voordat het nieuwe collegeprogramma van een coalitie met GroenLinks zou verschijnen.

Corine organiseert al zes jaar een wekelijkse wandeling door het Weizigtpark. In het weekend van de biodiversiteit deed een van de redacteuren van uw wijkkrant aan de wandeling mee. Hij hoorde zoveel interessante verhalen, zag zoveel extra natuur én hoorde andermaal verontrustende verhalen over de toekomst van het park, dat een uitgebreider gesprek met Corine wel moest volgen.

De Stem van Krispijn informeerde jullie al in nummer 1 van 2022. Op de plattegronden die bij dat artikel stonden is te zien welke kaalslag het Weizigtpark te wachten staat.

Biodiversiteit en strijd

Corine weet veel van bomen, het park en biodiversiteit in het park. Zij organiseert haar eigen wandelingen vanuit de Prinsemarij met wandelclub Vitamine W. Daarnaast is zij gids in de Biesbosch.

Corine is opvallend genuanceerd. Zij heeft oog voor de ingewikkelde afwegingen die een gemeentebestuur moet maken om te zorgen dat bewoners kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren. Maar vindt ook dat zoiets niet ten koste mag gaan van parken en het groen in de stad. En al helemaal niet op de manier die het Weizigtpark, toch echt ontworpen voor de bewoners van de wijk Krispijn, te wachten staat. Maar ja, als je zegt dat het anders moet, dat lijkt het net of je tegen een veilig park bent…

De redactie liep met Corine het park binnen, via het Charlotte van Praagpad. Deze wijlen strijdbare Dordtse bekendheid woonde aan de rand van het park en hield tijdens haar leven nauwgezet in de gaten of het park niks verkeerds werd aangedaan. Persoonlijk stapte ze naar wethouder en gemeentebestuur om verhaal te halen en foute ingrepen te voorkomen. Zij had zoveel autoriteit dat haar interventies hielpen. Bij gebrek aan dergelijke strijdbare mensen is het park tegenwoordig te veel aan zijn lot overgelaten.

Het Merwesteinpark, een mooi voorbeeld hoe het anders kan, wordt door een Stichting Park Merwestein in de gaten gehouden. In deze stichting bundelen omwonenden en andere Dordtenaren die het park een warm hart toedragen hun krachten. Is dit ook iets voor het Weizigtpark?

Biocide en gelatenheid

Met Corine lopen we langs een aantal bomen die al van een rode markering voorzien zijn. Ze wijst: dat is nog onbekend, op die plaats waar beukenbomen staan, moet horeca met een terras komen. Ze haalt argumenten aan van de gemeente: doorzicht, veiligheid en zichtlijnen. Iedereen moet van veraf het NS station en de fietsenstalling kunnen zien, fietsers, brommers en scooters moeten er met een verbreed pad makkelijk kunnen komen. Dat verbrede snelfietspad gaan wandelaars delen met gehaaste pedelecs en e-bikes. En het autoverkeer voor de NS en de kinderboerderij moet voortaan ook ergens dwars door het park, want de de huidige doorgang via de Markettenweg wordt afgesloten door de nieuwe fietsenstalling.

Ja, in en om bosjes en struiken gebeuren nu eenmaal soms enge dingen. Allemaal waar, maar dat is ook anders op te lossen.

Zo is er een korte periode geëxperimenteerd met groene verlichting en cameratoezicht. Dat is vrij snel stopgezet. De redactie heeft met Corine het vermoeden dat de gemeente hier geen brood in zag, dat het niet spoorde met de huidige plannen en bij voorbaat gedoemd was te mislukken. En, het andere argument, iedereen weet toch waar het NS station ligt. Daar is toch geen zichtlijn voor nodig?

Speeltuin en kinderboerderij

Achter in het park ligt het Natuur en Milieucentrum Weizigt. Ook al zo’n icoon van de wijk. Over de gevolgen van de plannen voor het centrum wordt niks gezegd. Blijft het goed bereikbaar? Moet er voor behoud van bereikbaarheid weer een stuk park worden opgeofferd?

In Breda ligt ook zo’n park (Valkenburgpark) tussen het Station en de Binnenstad. Het heeft perfecte zichtlijnen tot in de eeuwigheid en is open bij het lege af; tja, dan zal er wellicht weinig onoorbaars gebeuren. Dezelfde ontwerper die dat bedacht heeft, bedacht ook de plannen voor het Weizigtpark. Véél kale grasvelden dus en betonnen zitplekken, ten koste van meer dan 100 volwassen bomen.

Corine gidst ook in de Biesbosch. Ze merkt dat voor Dordtenaren met een kleine beurs en zonder auto de Biesbosch in feite onbereikbaar is. Zij zijn op de groene parken aangewezen in het hitte-eiland van de versteende stad, om in een robuuste, verkoelende omgeving hun gezondheid op peil te houden. Dat geldt ook voor de wijk Krispijn. Daar is veel te weinig groen.

En nu?

De kapvergunningen voor fase 1, de bomen die gekapt moeten worden voor de aanvoerroutes naar de nieuw te bouwen fietsenstalling, is verleend. De kap start juli. De volgende fase, renovatie van de rest van het park, start nadat fase 1 is afgerond.

De redactie houdt contact met Corine en loopt graag met haar het park door om te kijken wat er NU weer veranderd is. Is zo’n wandeling ook iets voor jullie, neem dan contact op met de redactie: stemvankrispijn@gmail.com.