Volg ons27-06-2017

woensdag 28 juni om 14.00 uur Raadsvergadering over bedrijventerrein Dordtse KIL IV en over A16-N3.

Is de Groene Grens bereikt?

Beste bewoners van de Tweede Tol,
 
Op 20 juni j.l. is het bestemmingsplan Dordtse Kil IV behandeld in de commissie Fysieke Leefomgeving. Hierbij waren naast anderen gelukkig ook veel buurtbewoners aanwezig zodat we ons duidelijk hebben kunnen laten zien en horen. Het resultaat was helaas niet wat we er van verwacht hadden. Wij hadden gehoopt op ten minste uitstel van de beslissing en het uitvoeren van nader onderzoek naar de noodzaak van een transport- en distributiecentrum in de Oude Beerpolder en een studie naar de mogelijkheden van een fatsoenlijke inpassing van onze buurtschap.
De commissie besloot echter na stevige druk van de wethouders Sleeking en Mos tot een overhaaste behandeling in de gemeenteraad en wel op WOENSDAGMIDDAG 28 JUNI VANAF 14.00 UUR IN HET STADHUIS.
En hoewel we ook daar weer geen spreekrecht hebben, zou het wel fijn zijn als er hierbij weer een aantal buurtbewoners was. Verschillende partijen hebben aangekondigd met moties te komen op het gebied van de leefbaarheid. Enige support daarbij van bewoners is daarbij natuurlijk meer dan welkom!
 
Alle stukken die op deze zaak betrekking hebben zijn overigens in te zien via het Raadsinformatiesysteem van de gemeente:
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonAgenda?F_VERGADERING=1968533
 
 
Vereniging Behoud Leefklimaat Tweede Tol,
Jan Alleblas