Volg onsWindmolen voor bewoners

Drechtse Energie is opgericht voor en door inwoners van de Drechtsteden. Door lid te worden van de coöperatie, maak je duidelijk dat je met met bewoners duurzame energie wilt opwekken, waarbij de opbrengsten niet naar een grote energieproducent gaan, maar in de regio blijven. Drechtse Energie streeft naar een energieneutraal Eiland van Dordrecht, ruim voor 2050.

Drechtse Energie zal de opbrengsten uit zonnedaken en windmolens gebruiken om het aandeel van vervuilende energiebronnen te verminderen en de lokale economie te versterken.

Wij zijn in de Drechtsteden de enige partij die voor inwoners en bedrijven onderhandelt met de gemeenten en anderen om eigen windturbines te bouwen.

Iedereen in de Drechtsteden kan lid worden van de coöperatie Drechtse Energie. Ook bedrijven, belangengroeperingen en verenigingen kunnen zich aansluiten.

Leden beslissen over de toekomst van zonne- en windenergie in de Drechtsteden en kunnen behalve in zonnedaken straks ook investeren in een windmolen. Ieder lid heeft één stem.

Drechtse Energie in actie!

Op de website geven zij meer informatie. Van Drechtse Energie kun je lid worden vanaf €10,-. Meld je daarvoor hier aan.