Bestuur
  • Voorzitter Cok Sas, email,  Erica 1, 3317 HG Dordrecht
  • Secretaris Jan Jansen, email, De la Reystraat 10, 3312 EE Dordrecht
  • Penningmeester is Emir Quandus, email, Toulonselaan 11, 3311 LT Dordrecht

Het gehele bestuur kan worden bereikt via de volgende mail.  Zij vergadert maandelijks. De statuten zijn hier te lezen.

Coördinatiegroep

Besluiten die door het bestuur worden genomen worden voorgelegd aan de coördinatiegroep. In die groep zijn alle organisaties en personen vertegenwoordigd die een rol spelen in het platform. Deze hele coördinatiegroep is te bereiken via de volgende mail.

  • Kamer van Koophandel nummer: 57224927
  • Bank: NL47 RABO 0121 4793 90 t.n.v. St Platform Duurzaamheid Dordrecht
  • SBI-code: 94997

Deel deze pagina: