Volg onsNieuws

We maken graag melding van duurzame activiteiten in Dordrecht en omgeving. Heb je nieuws met een duurzame insteek? Geef het dan aan ons door.

1 februari 2018

Energiecafé overvol en succesvol

De informatieavond over wonen zonder aardgas is een groot succes geworden. We hoopten op minimaal 50 mensen, het werden er 180!. Gert Jan van der Kolm leidde ons voortvarend door de avond. In zijn welkomstwoord gaf hij het belang er van aan: het is hoognodig om van fossiele energie, zoals aardgas, af te komen.

28 oktober 2017

Conferentie Dordt Doet Duurzaam van 27-9 jl, opbrengst deelsessies

Op 27 september jl organiseerde Platform Duurzaam Dordrecht een conferentie. Inzet was de stand van zaken in Dordrecht en een blik vooruit. Wat moet er de komende jaren gebeuren en hoe gaan we dat doen en organiseren. Het platform heeft de opbrengst samengevat. Dit staat in een ander nieuwsbericht. In dit bericht staan de opbrengst van de deelsessies zoals die door de voorzitters ervan is opgesteld.

28 oktober 2017

Conferentie Dordt Doet Duurzaam, de opbrengst

De Conferentie Dordt Doet Duurzaam leverde veel op. Onderstaand een samenvatting van de hand van het Platform. Politieke partijen kunnen er hun voordeel mee doen bij de verkiezingsprogramma's. het Platform nodigt hen nu al uit om februari volgend jaar, voor de verkiezingen te komen vertellen hoe groen hun programma's zijn en wat er in een collegeprogramma moet komen te staan.

23 oktober 2017

Eneco aandelen, vervolg. Delft tegen, brief van werknemers tegen verkoop!

Werkgelegenheid en de duurzame doelstellingen van het bedrijf zouden hierbij leidend moeten zijn. Maar dit komt in de discussie over de verkoop van de aandelen nauwelijks aan de orde. Het zijn de euro-tekens in de ogen van de voorstanders die boekdelen spreken.

13 oktober 2017

Verkoop Eneco aandelen: raad Rotterdam voor, eenzijdige pro-informatie.

De gemeenteraad van Rotterdam stemde gisteren voor verkoop van de aandelen Eneco. Het verwijt van eenzijdige pro-informatie werd ter zijde geschoven. De PvdA fractie in Dordrecht heeft inmiddels een 'geheim' rapport opgevraagd. Ook het Platform Duurzaam Dordrecht heeft eerder aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat er in dit dossier super eenzijdige informatie van het college naar de raad gaat. Maar dat doet kennelijk niet ter zake.

6 oktober 2017

Verkoop Eneco aandelen: gemeenteraad Den Haag tegen!

De raadsbehandeling in Den Haag was via internet te volgen. Het collegevoorstel in te stemmen met het principevoorstel tot verkoop van de aandelen is met 24 tegen en 18 voor verworpen. Zowel argumenten van duurzaamheid als het feit dat instemmen met het principebesluit onomkeerbaar tot verkoop leidt waren de hoofdargumenten voor de meerderheid van de raad om niet met het collegevoorstel in te stemmen

5 oktober 2017

Drechtse Stromen begeleidt groot project:

Drechtse Stromen begeleidt groot project: 'Huurders krijgen warme woning' Bijna 100 huurders in de Dordtse wijk Sterrenburg I hebben deze winter een goed geïsoleerde woning. Vrijwilligers van stichting Drechtse Stromen begeleiden het project. ,,Deze woningen uit 1972 hadden energielabel F en G en waren zo lek als een mandje.”

30 september 2017

Verkoop Eneco aandelen, wethouder Rotterdam blijf bij verkoop, wel de opbrengst in een duurzaamheidsfonds

Wethouder Visser van Rotterdam zegt dat zijn gemeente, wat hem betreft, bij de verkoop van de aandelen blijft. Opbrengst wel in duurzaamheidsfonds! Ook geeft hij aan dat er voorwaarden (mbt werkgelegenheid, duurzaamheid etc) kunnen worden gesteld maar dat er geen enkele garantie bestaat dat hier na verkoop ook aan voldaan wordt. Daarnaast mogen voorwaarden een goede prijs niet in de weg staan. In Dordrecht hebben raadsfractie meer tijd gevraagd en komt de verkoop terug in de raad van 31 oktober as. Den Haag heeft een gesplitste besluitvorming. De huidige raad neem een principe besluit op 5 oktober, de nieuwe raad neemt na de verkiezingen van maart 2018 een definitief besluit.