Volg onsNieuws

We maken graag melding van duurzame activiteiten in Dordrecht en omgeving. Heb je nieuws met een duurzame insteek? Geef het dan aan ons door.

27 november 2020

Nieuwe site

De site van het platform was toe aan vernieuwing. Daarvoor is ze de afgelopen tijd op de schop gegaan.

15 november 2020

30 wordt het nieuwe 50

Tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling is door 3 partijen, op initiatief van GroenLinks, een motie ingediend over het veranderen van de snelheidsnorm voor auto’s van 50 naar 30 km maximaal per uur binnen de bebouwde kom. Deze motie is aangenomen.

14 november 2020

De Prins Clausbrug verbindt

De Prins Clausbrug kwam met het plaatsen van drie pijlers deze maand weer een stapje dichterbij. In de zomer van 2021 kunnen voetgangers en fietsers de langverwachte snelle oversteek maken. In een mum van tijd ga je van Stadswerven naar de historische binnenstad.

10 november 2020

Natuur op de havenkades en in de oude stad

De stad is in de eerste plaats het leefgebied van mensen. Vroege steden ontstonden als plaatsen waar handel en administratieve functies zich concentreerden. Ze werden doorgaans met muren beschermd tegen menselijke aanvallen.

15 september 2020

Regionale Energiestrategie Drechtsteden besproken in raadscommissie

In de Regionale Energiestrategie Drechtsteden doen de Drechtsteden een bod aan het Rijk over hoeveel de regio op eigen grondgebied aan duurzame energie denkt op te kunnen wekken. Rien Val en Willy Verbakel spraken in namens Drechtse Stromen, Drechtse Energie en het Platform Duurzaam Dordrecht in de commissie Fysiek van de gemeenteraad en waren bijzonder kritisch.

31 augustus 2020

Corona en de Bieshof

Omdat de gemeente het langzame verkeer wil bevorderen, heeft de Fietsersbond inspraak gehad in het ontwerp van winkelcentrum De Bieshof. De vraag was of de positie van voetgangers en fietsers wordt versterkt, daarbij hebben we juist ook gekeken naar de ontwikkelingen rond Corona. Maar bij de nieuwe afstandregel van 1,5m (versmalling) in het ontwerp kan niet meer worden voldaan aan die regel voor elkaar tegenkomende voetgangers bij het Polderwiel en voor fietsers/ voetgangers in het Maaskanterf.

28 juli 2020

Wielwijk op de schop en veiliger?

Bij een eerste blik is iedereen blij met de verplaatsing van het autoverkeer van de M.Harpertsz Trompweg naar de Admiraal de Ruyterweg. Dat is de Fietsersbond ook. Het leidt immers tot een grotere leefbaarheid in de wijk. Alleen de uitvoering van de De Ruyterweg is verkeerd uitgepakt.

18 juli 2020

Afstemming Drechtse Energie en Drechtse Stromen

Drechtse Stromen en Drechtse Energie gaan nauwer samenwerken om de energietransitie in de Drechtsteden te versnellen en zich in te zetten voor een sterke positie voor de burger.