Volg onsNieuws

We maken graag melding van duurzame activiteiten in Dordrecht en omgeving. Heb je nieuws met een duurzame insteek? Geef het dan aan ons door.

29 april 2017

Nieuwe nieuwsbrief Dordt Duurzaam uit.

Dordt Duurzaam is van de gemeente. Zij zijn als het ware de overheidspendant van het Platform Duurzaam Dordrecht. Ons Platform is, zoals de meesten weten, een burgerinitiatief. Waar mogelijk werkt het Platform samen met Duurzaamheid van de gemeente. Waar nodig is het platform ook kritisch. We gaan voor hetzelfde. Soms verschillen we van mening, soms moet en kan het sneller en anders maar dat laat onverlet dat samenwerking loont. Vandaar ook aandacht voor hun nieuwsbrief.

26 april 2017

Platform Duurzaam Dordrecht spreekt in bij raadscommissie Fysieke Leefomgeving over N3

In de Dordtse politiek is 14 maart het rapport besproken over de verduurzaming van de N3. Dit krijgt een vervolg op dinsdag 16 mei as. Namens het Platform spreken Fietsersbond en Milieudefensie in. Zij lichten het rapport 'Van barrière naar duurzame verbinding' toe. Het agendapunt is naar verwachting 21.30 aan de orde.

21 april 2017

Energietransitie in het coördinatieoverleg van het Platform Duurzaam Dordrecht

Gisterenavond was Jos Benner, projectleider Energietransitie Drechtsteden gast bij het Platform Duurzaam Drechtsteden. Aan de hand van zijn presentatie werd gesproken over de energietransitie in onze regio. Halen wij de doelstelling om in 2050 energie-neutraal te zijn?

23 maart 2017

Milieudefensie wil Dordtse Kil IV groen houden

Milieudefensie Drechtsteden is tegen de komst van een grootschalig logistiek bedrijventerrein op Dordtse Kil IV. Deze invulling past niet binnen de veranderde economische situatie rond logistiek en duurzaam transport. Er verdwijnt veel open groene ruimte en bovendien ontsiert de toekomstige bebouwing met name de presentatie van Dordrecht naar de automobilisten op de A16. Daar komt bij dat weinig werkgelegenheid wordt toegevoegd en er al veel leegstand is op bedrijventerreinen in de stad en de regio. De verkeersdruk en milieubelasting op de A16 en N3 zullen extra toenemen.

15 maart 2017

Teken oproep Energiecommissie

De Energiecommissie wil dat Nederland zo snel mogelijk van fossiele energie omschakelt naar schone, duurzame energie. Het is nu al technisch haalbaar en betaalbaar, maar in Den Haag ligt geen masterplan klaar. De Energiecommissie heeft wel een plan, gebaseerd op de uitvoering van de Deltawerken.

2 februari 2017

Informatie over pitches & vraag en aanbod Duurzaamheidscafé Drechtsteden Tomorrow

Tijdens het Duurzaamheidscafé Drechtsteden Tomorrow waren er korte presentaties van duurzame activiteiten in de Drechtsteden. Hier staan de filmpjes nog een keer evenals de contactgegevens voor de verschillende pitchers.

18 januari 2017

Advies N3 van barrière naar duurzame verbinding goed ontvangen.

De N3 gaat op de schop. Dit biedt kansen voor een duurzame aanpak. Zo kan de zone worden ingericht als ecologische verbindingszone. Kunnen de waterbergingscapaciteiten worden verbeterd. Kan ze worden ingericht als energiebron en kunnen de fietsvoorzieningen worden aangepakt. Kansen die aan de Drechtraad in de carroussel Fysiek zijn gepresenteerd op 17 januari.

13 januari 2017

Duurzaamheidscafé 1 februari Drechtsteden Tomorrow: nu samen verder

Het eerste Duurzaamheidscafé van 2017 op 1 februari staat in het teken van ontmoeten en samen werken aan een duurzame regio. Meld je nu aan!